PREFERENTE VERPLICHTINGEN
januari 2014
Te betalen in de periode
21-01-2014Printdatum:
Pagina 1 van 2
VERTROUWELIJK
Specimen B.V.
Voorbeeldstraat 12
9999 XX
Demostad
Betreft Omschrijving BedragRekeningnr. Ten name van
Te betalen preferente verplichtingen
21-januari-2014
januari 2014
Printdatum:
Pagina 2 van 2
Preferente verplichtingen te betalen in de periode
Verval
datum
Specimen B.V.
Betalingsverplichting
Loonbelasting 0000 1111 2222 5555 1,000.00NL86INGB0002445588 Belastingdienst te Apeldoorn31-01
Salarissen Salaris 1,200.00NL8888 Werknemer 231-01
Salarissen Salaris 1,000.00nl 9999 Werknemer 131-01
Omzetbelasting 0000 0000 0000 0000 1,200.00NL86INGB0002445588 Belastingdienst te Apeldoorn31-01
Inkomenstenbelasting 2222 2222 2222 2222 350.00NL86INGB0002445588 Belastingdienst te Apeldoorn31-01
Vraag/informatie
SEPA betalingsbestand gewenst? Wij sturen het mee. . 0.0031-01
4,750.00
januari 2014Totaal preferente betalingsverplichtingen
CHECKLIST
In dit overzicht "preferente verplichtingen" worden betalingsverplichtingen weergegeven voor:
- Te betalen loonbelasting, omzetbelasting, inkomsten- en vennootschapsbelasting
- Te betalen netto salarissen
Een en ander (uiteraard) afhankelijk van gemaakte afspraken.
Wij verzoeken u vriendelijk mee te denken of dit overzicht volledig is en gedane betalingen
aan ons door te geven. Wanneer u onjuistheden aantreft verzoeken wij u deze te noteren en dit
formulier inclusief uw aantekening aan ons te sturen (fax: 087-784 84 34 of info@mijnbedrijfs.nl).
Indien gewenst kunnen wij dit betalingsoverzicht vergezeld laten gaan van een SEPA-betalingsbestand
welke u kunt inlezen in uw telebankieren pakket van uw bank.
Ook u kunt iedere maand een bijgewerkt overzicht van de door u te
betalen salarissen en fiscale verplichtingen ontvangen.
Geef tijdig salarismutaties door en mail ons "alles in een blauwe
enveloppe. Tussen de 20e en 25e van de maand ontvangt u een overzicht
van de te betalen bedragen.