TERUG NAAR INDEX
Eindejaarstips 2016
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Dec 2016

Schenken van uw vermogen

U kunt jaarlijks belastingvrij schenken aan uw eigen kinderen tot €5.304 (2016). Zo verlaagt u uw vermogen. Schenkt u aan anderen dan uw kinderen, dan is er een vrijstelling van schenkbelasting van maximaal €2.122 per jaar.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Als ouder kunt u ook gebruikmaken van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor een schenking aan uw kind(eren). In 2016 is de vrijstelling voor deze eenmalig verhoogde schenking € 25.499 (vrij besteedbare schenking).

Gebruikt het kind deze schenking voor de aankoop, verbetering of onderhoud van eigen woning, aflossing van de eigenwoningschuld, of voor een dure studie? Dan mag u eenmalig € 53.016  belastingvrij schenken aan uw kind (binnen de leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar). Als uw kind ouder is dan 40 jaar en de eenmalig verhoogde vrijstelling is niet benut, dan kan dit alsnog als uw kind een fiscaal partner heeft die nog geen 40 jaar is.

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017

Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige belastingvrije schenking voor een woning verhoogd naar € 100.000. De ontvanger moet daarbij tussen 18 en 40 jaar zijn. Die schenking is trouwens niet beperkt tot uw kinderen. U mag schenken aan iedereen. Zolang de schenking maar voor een woning wordt gebruikt, mag de schenking onder voorwaarden over maximaal 3 kalenderjaren worden uitgespreid. Dit laatste is handig ingeval van aflossing van een eigenwoningschuld en een eventuele boeterente die verschuldigd is.
Belangrijk om te weten is dat u de verruimde schenkingsvrijstellingen maar 1 keer kan gebruiken. Heeft u al eerder gebruik gemaakt van een verruimde schenkingsvrijstelling, dan geldt in sommige situaties beperkt overgangsrecht. Als de eerdere schenking heeft plaatsgevonden vóór 2010 of in 2015 of 2016 dan kan die eerder gedane schenking worden aangevuld.

Familiehypotheek

Levert uw vermogen weinig op en heeft uw kind een eigen woning of een woonwens? Dan is het misschien een idee om uw vermogen beter te laten renderen door zelf geld aan uw kind te lenen, een zogenaamde familiehypotheek. De lening moet wel aan de juiste voorwaarden voldoen om aftrekbaar te zijn voor uw kind. Vaak wordt de door het kind betaalde rente weer terug geschonken aan het kind. Dit kan dit jaar onbelast tot  €5.304.