TERUG NAAR INDEX
Goed begin 2018. Neem 15 minuten de tijd.
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Dec 2017

Als ondernemer doet u er goed aan een aantal zaken eind 2017 vast te leggen.
Goed voor uzelf om de werkelijke stand van zaken te inventariseren, handig voor afstemming met uw boekhouder en
uiteindelijk meerwaarde voor uw balansbeeld ofwel fiscale positie.


1- Doe een telling van werkelijk aanwezig saldo in uw kas. Uw boekhouder weet waarom...

2- Tel uw voorraden en waardeer deze


3- Inventariseer alle (onkosten) vergoedingen aan uw personeel. Uw boekhouder zal dee af (moeten) stemmen met de werkkostenregeling. In januari kan dit nog!

4- Leg het verlof van uw werknemers vast ( en laat het door uw werknemer voor accoord tekenen)

5- Download al uw bankmutaties voor het jaar 2017


6- Maak een overzicht van al uw vorderingen en schulden per 31 december 2017.


Wilt u een volledige overzicht of mondeling advies ? Wij informeren u van harte