TERUG NAAR INDEX
Wetenswaardigheden 2018
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Nov 2017

Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet in werking die VvE’s aanmoedigt een minimumbedrag opzij te leggen in een reservefonds voor onderhoud aan bijvoorbeeld het dak of de lift. VvE’s moeten gaan sparen aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (mjop) of elk jaar 0,5 % van de herbouwwaarde van het appartementencomplex opzij leggen. In de wet is geen boete of sanctiebepaling opgenomen; de wet is een extra juridisch middel voor eigenaren die willen sparen en die te maken hebben met mede-eigenaren die dat niet willen. Van de hoofdregel om te storten in het reservefonds mag afgeweken worden, wanneer 80 % van de eigenaren hiermee instemt.


Reservefonds VvE

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Uit het reservefonds kunnen grote uitgaven voor onderhoud worden gedaan, bijvoorbeeld aan het dak of aan leidingwerk. Het geld voor het reservefonds moet op een afzonderlijke bankrekening staan op naam van de VvE.

Minimaal spaarbedrag

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaren' aangenomen. Volgens dit wetsvoorstel is een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht. Dit moet of op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of op basis van 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw. De verwachting is dat het wetsvoorstel op 1 januari 2018 in werking treedt. De VvE heeft dan drie jaar de tijd om aan de verplichting om jaarlijks te reserveren te voldoen. 

Uitzonderingen

Om te voorkomen dat verhuurders en kleinere VvE’s onnodig worden belast, mag in twee gevallen van het verplicht sparen worden afgeweken:

  • Wanneer de eigenaren akkoord gaan met een bankgarantie. Met een bankgarantie kan de VvE de bijdragen gestort krijgen van de bank. De bank verhaalt vervolgens het bedrag op de eigenaar.
  • Wanneer viervijfde (80 %) van de eigenaren daarmee instemt, kunnen zij afzien van het storten in het reservefonds. Zij moeten het onderhoud dan per keer betalen. Dit komt vooral voor bij kleine VvE’s.  

Meerjarenonderhoudsplan

 In een MJOP voor een appartementencomplex staat welk onderhoud in welk jaar en tegen welke kosten verricht moet worden. Het doel hiervan is om het onderhoud en de kosten te spreiden over een aantal jaren. Een MJOP geeft dus goed weer hoe de staat van een gebouw is en welke onderhoudsmaatregelen in de loop van de jaren nodig zijn.