TERUG NAAR INDEX
Uitzendkracht of ingeleend personeel?
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Jan 2018

Ook bij inlenen personeel of uitzendkrachten heeft u als ondernemer registratie verplichtingen:

Een bedrijf is wettelijk verplicht om de identiteit van een uitzendkracht zelf vast te stellen/ te controleren, en de volgende gegevens in de administratie te bewaren:

Persoonsgegevens in de administratie bewaren De werkgever kan de identiteit van de uitzendkracht voortaan ook aantonen op basis van persoonsgegevens die hij in de administratie opslaat. Daarbij moet hij in elk geval -de volgende gegevens opnemen:
-naam, adres en woonplaatsgegevens;
-geboortedatum;
-burgerservicenummer (BSN);
-nationaliteit;
-soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs;
-een specificatie van de gewerkte uren;
-de eventuele aanwezigheid van een verblijfs- of werkvergunning of VAR;
-naam-, adres- en woonplaatsgegevens van het uitlenende bureau.

Vanaf 01-01-2014 is het niet meer verplicht om ook een kopie paspoort/identiteitsbewijs van de uitzendkracht in het dossier te bewaren;