TERUG NAAR INDEX
Incasso op basis no cure no pay
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Feb 2012
Wanneer het innen van uw verkoopfacturen problemen oplevert is het via het online factuurpakket nu mogelijk eenvoudig de vordering op basis van no cure no pay ter incasso uit te besteden.

De werking en voorwaarden zijn hieronder weergegeven.Pre-incasso en Incasso


In samenwerking met onze incasso-partner ACCS Group bieden wij u de mogelijkheid om voor uw niet betalende klanten een incasso-traject te starten. U heeft daarbij twee mogelijkheden:

1. U stuurt een pre-incasso brief

Deze brief is een waarschuwing voor uw klanten dat de factuur binnenkort door ACCS incasso-bureau zal worden overgenomen.

 • Deze brief wordt altijd per post op het briefpapier van ACCS verstuurd.
 • Het kost € 8,50 om zo'n brief te versturen.
 • Deze € 8,50 wordt bij de factuur opgeteld zodat de extra kosten van de brief op de wanbetalende klant te verhaald worden.
 • U kunt deze brief pas versturen 7 dagen nadat de laatste aanmaning verstuurd is.
 • U kunt deze termijn van 7 dagen aanpassen in uw Facturatiecyclus instellingen.
 • U dient vooraf de hiervoor genoemde pre-incasso voorwaarden te lezen en te accepteren.


2. U draagt de vordering over aan het incasso bureau

De ACCS Group neemt uw vordering over en gaat deze incasseren bij de wanbetalende klant. U hoeft er niet meer achter aan te gaan.

 • Het overdragen kost niets, het incasso bureau werkt op basis van no-cure no pay.
 • U kunt de vordering pas overdragen 7 dagen nadat u de laatste aanmaning verstuurd is.
 • U kunt deze termijn van 7 dagen aanpassen in uw Facturatiecyclus instellingen.
 • U mag eerst een pre-incasso brief sturen, maar dat hoeft niet
 • U dient vooraf de incasso voorwaarden te lezen en te accepteren