TERUG NAAR INDEX
Vakantiegeld 2012 netto mogelijk lager
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
May 2012


In het kort

              Er bestaat een goede kans dat werknemers in 2012 een lager netto vakantiegeld ontvangen dan in 2011.

              Reden: een enorme stijging van het maximumpremieloon voor de Zorgverzekeringswet.

              2011: maximumpremieloon € 2.785,58 per maand.

              2012: maximumpremieloon € 4.172,-per maand.

              Als door de vakantiegeldbetaling het totale maandloon (ZvW) in 2011 steeg tot boven de € 2.785,58 dan werd er dus geen premie ZvW ingehouden voor het bedrag daarboven .

               

• In 2012 is die grens ‘geen premie ZvW’ pas bereikt bij € 4.172,--per maand. Dit leidt in veel

 

gevallen dus wél tot een premie ZvW bij de uitbetaling van het vakantiegeld. En dus tot een lager netto vakantiegeld-bedrag.

Het kan zijn dat de vakantiegeldbetaling ook invloed heeft op de verloningen daarna. Die vallen dan iets lager uit door het zogeheten Voortschrijdend Cumulatieve Rekenen.