TERUG NAAR INDEX
FISCAAL: Tarief inkomstenbelasting/premieheffing 2012
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Aug 2012

van: 2012

Belasting- en premieplichtige Volksverzekeringen Belasting Totaal
jonger dan 65 jaar      
- 1e schijf 31,15% 1,95% 33,1%
- 2e schijf 31,15% 10,8% 41,95%
65 jaar en ouder      
- 1e schijf 13,25% 1,95% 15,2%
- 2e schijf 13,25% 10,8% 24,05%

Bron: art. 10, 11 Wfsv; art. 2.10, 2.10a Wet IB 2001; art. 20a, 20b, 27b Wet LB 1964