TERUG NAAR INDEX
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Aug 2012

van: 2012

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
t/m  
€ 2.300 nihil
€ 55.248 28%1
€ 102.311 € 15.470
€ 306.931 € 15.470 -/- 7,56%1 boven € 102.311
meer dan € 306.931 nihil
1 Van investeringsbedrag.

Bron: art. 3.41 Wet IB 2001