TERUG NAAR INDEX
Thuiszorginstellingen. Vrijstelling vennootschapsbelasting.
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Sep 2012

Samenvatting

Thuiszorginstellingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als de statuten en de feitelijke werkzaamheden voldoen aan de door de wet daaraan gestelde eisen. Dit luistert heel nauw. Zo mogen private zorginstellingen de winst uitsluitend aanwenden voor kwalificerende (thuiszorg)activiteiten of een algemeen maatschappelijk belang. Een thuiszorginstelling die statutair ook niet-kwalificerende activiteiten mag verrichten, komt reeds daarom niet voor de vrijstelling in aanmerking. Rechtbank Arnhem heeft onlangs in deze zin beslist.

Volledig artikel

Thuiszorginstellingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als de statuten en de feitelijke werkzaamheden voldoen aan de door de wet daaraan gestelde eisen. Dit luistert heel nauw. Zo mogen private zorginstellingen de winst uitsluitend aanwenden voor kwalificerende (thuiszorg)activiteiten of een algemeen maatschappelijk belang. Een thuiszorginstelling die statutair ook niet-kwalificerende activiteiten mag verrichten, komt reeds daarom niet voor de vrijstelling in aanmerking. Er wordt dan namelijk niet meer voldaan aan de voorwaarde dat de winst uitsluitend voor kwalificerende activiteiten kan worden aangewend. Of de niet-kwalificerende activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en winst hebben opgeleverd is niet van belang. Rechtbank Arnhem heeft onlangs in deze zin beslist.
 
In de procedure voor de rechtbank was een van de statutaire doelen van de betreffende thuiszorginstelling het financieren van, deelnemen in, samenwerken met andere ondernemingen van welke aard dan ook. Deze bepaling werd de thuiszorginstelling fataal: geen vrijstelling van vennootschapsbelasting.
 


Bron: Rechtbank Arnhem, 9-8-2012, nr. 12/1245.