TERUG NAAR INDEX
Vrije ruimte werkkostenregeling verlaagd.
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Nov 2012
In het Belastingplan 2013 is een extra verhoging opgenomen van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) van 0,1%. Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben echter besloten deze verhoging terug te draaien. Percentage van 1,5% Dit betekent dat vanaf 2013 een percentage geldt van 1,5% in plaats van de eerdere aangekondigde 1,6%. De verlaging levert de overheid vanaf 2014 een besparing op van 100 miljoen op jaarbasis.