TERUG NAAR INDEX
Heffingsrente wordt belastingrente (Bron: antwoord voor bedrijven)
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Nov 2012

Heffingsrente wordt belastingrente

Wat verandert er?

Er komt een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoeden van rente door de Belastingdienst:

  • De heffingsrente wordt voortaan belastingrente genoemd. De invorderingsrente blijft invorderingsrente heten.
  • Voortaan wordt pas vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar rente berekend. In de huidige renteregeling wordt gerekend vanaf 1 januari na afloop van het belastingjaar.
  • De hoogte van de rente wordt voor de vennootschapsbelasting hetzelfde als de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. De hoogte van de rente van andere belastingen wordt hetzelfde als de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een minimum van 4%. Hierdoor hoeft het rentepercentage niet meer ieder kwartaal aangepast te worden.
  • Het rentepercentage voor het heffen of vergoeden van rente blijft gelijk.

Loonheffingen

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 van de Belastingdienst ziet u in een tabel de verschillen tussen heffingsrente en belastingrente voor de loonheffingen.

Voor wie?

Alle ondernemingen

Wanneer?

De wijziging gaat in per 1 januari 2013.