TERUG NAAR INDEX
Mobiliteitsbonus voor werkgevers
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Nov 2012

Mobiliteitsbonus voor werkgevers

Wat verandert er?

U krijgt een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte.

Hoeveel premiekorting ontvangt u?

  • € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder;
  • € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die gaat werken en tenminste het minimumloon verdient;
  • € 3.500 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken.

U krijgt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar.

Premiekorting 62-plusser

De huidige premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder vervalt.

55-plusser

Het plan voor de mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van een niet-uitkeringsgerechtigde 55-plusser gaat niet door. Het schrappen van dit deel van het wetsvoorstel is een van de maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013 om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De wijziging gaat in per 1 januari 2013.