TERUG NAAR INDEX
Vrije ruimte werkkostenregeling gaat omhoog (Bron: antwoord voor bedrijven)
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Nov 2012

Vrije ruimte werkkostenregeling gaat omhoog

Wat verandert er?

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat omhoog van 1,4% naar 1,5%. Deze forfaitaire ruimte is het percentage van het totale fiscale loon (vrije ruimte) dat u als werkgever mag gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel.

In het Belastingplan 2013 is een verhoging van de vrije ruimte opgenomen naar 1,6%. Deze verhoging gaat niet door.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De verhoging geldt per 1 januari 2013.