TERUG NAAR INDEX
Werkgevers betalen eerste 6 maanden WW-uitkering. Deze wijziging is vervallen.
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Nov 2012

Werkgevers betalen eerste 6 maanden WW-uitkering (vervallen)

Let op: Dit wetsvoorstel is vervallen. Het niet invoeren van deze maatregel is onderdeel van het regeerakkoord van VVD en PvdA.

Wat zou er veranderen?

U zou (maximaal) de eerste 6 maanden van de Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) moeten betalen aan uw ontslagen werknemer.

Voor wie?

Werkgevers