TERUG NAAR INDEX
De factuureisen voor 2013 voor alle zekerheid nog even toegelicht.
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Dec 2012
Vanaf 2013 zijn de "nieuwe" Europese factuureisen verplicht.

De belangrijkste toevoegingen aan de huidige eisen zijn:
- Verplicht voorgeschreven verwijzing naar toepassing bijzondere regeling, zoals btw verlegd, factuur uitgereikt door afnemer, bijzondere regelinig reisbureaus, gebruikte goederen e.d.;
- Elektroisch factureren (vanaf 2013 ook binnen EU): waarborgen authenticiteit, integriteit en leesbaarheid.

Het is voor uw exposure, maar ook ter voorkoming van mogelijke boete van de belastingdienst verstandig hieraan aandacht te besteden.

Voor alle zekerheid noemen wij de geldende factuureisen:

Wat moet er op een factuur staan?
 • De datum waarop u de factuur uitreikt;
 • Opeenvolgend factuurnummer (u mag meerdere reeksen hanteren);
 • Btw-identificatienummer van de leverancier of dienstverrichter;
 • Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of indien een intracommunautaire levering wordt verricht;
 • NAW-gegevens van de ondernemer en zijn afnemer;
 • De hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten en een duidelijke omschrijving hiervan;
 • De datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden;
 • De maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele vooruitbetaling kortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen;
 • Het toegepaste btw-tarief;
 • Het te betalen btw-bedrag;
 • Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter dient u op de factuur te vermelden: ‘factuur uitgereikt door de afnemer’;
 • Indien van toepassing: een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering;
 • Indien een verleggingsregeling van toepassing is, dan moet de vermelding ‘btw verlegd’ opgenomen worden;
 • Betreft de verkoop een vervoermiddel, dan dienen de gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) te worden opgenomen;
 • Indien van toepassing de vermelding ‘Bijzondere regeling reisbureaus’;
 • Indien van toepassing de vermelding: ‘Bijzondere regeling – gebruikte goederen’, ‘Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’, ‘Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’;
 • Indien van toepassing de NAW-gegevens en het btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger.
Ook moet de factuur zijn uitgereikt voor de 15e dag na de maand waarin de levering of dienstis verricht !
Wij  attenderen wij u op ons online factureringssysteem  (http://onlinefactuur.mijnbedrijfs.nl) waarin de gehele
factuurcyclus naar de geldende eisen (met persoonlijke ondersteuning bij vragen) is ondergebracht. Zonder verplichting en kosten kunt u dit systeem een maand proberen