TERUG NAAR INDEX
CAO teksten 2013
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Dec 2012
Binnen onze website is op veler verzoek de link naar het ministerie opgenomen
waar de CAO's (inclusief de melding of deze algemeen verbindend zijn verklaard)
opgenomen.

KLIK HIER OM DOOR TE GAAN

Volledigheidshalve vermelden voor ondernemers die nog geen ervaring hebben met
onze dienst "online loondossier" dat wanneer u dat wenst de voor u van toepassing
zijnde CAO per werknemer/-neemster kan worden opgenomen zodat u geen papieren
versie hoeft te verstrekken.