TERUG NAAR INDEX
(Vereenvoudigde) factuureisen 2013
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Jan 2013

Eisen btw-factuur
Vanaf 1 januari 2013 gelden voor ondernemers nieuwe factureringsregels voor de btw. Een van de veranderingen is dat de eisen waar een btw-factuur aan moet voldoen, op een aantal punten zijn aangepast. Daarnaast kunt u in bepaalde gevallen volstaan met een vereenvoudigde factuur of zelfs helemaal geen factuur en bij grensoverschrijdende transacties de regels van uw eigen lidstaat volgen. Verder worden de eisen voor een elektronische factuur flink versoepeld. Meer hierover: 

De eisen waaraan een volledige of vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013 moet voldoen, ziet u hieronder. Punten 11, 13, 15 en 16 zijn nieuw.

Eisen volledige btw-factuur per 1 januari 2013

1. Datum uitreiking factuur
2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag)
3. Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter
4. Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een intracommunautaire levering wordt verricht
5. NAW-gegevens ondernemer en afnemer
6. Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving
7. Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden
8. De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen
9. Het toegepaste btw-tarief
10. Het te betalen btw-bedrag
11. Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding:
- Factuur uitgereikt door de afnemer
12. (Indien van toepassing):
- Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering
13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding:
- Btw verlegd
14. Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt)
15. (Indien van toepassing) de vermelding:
- Bijzondere regeling reisbureaus
16. (Indien van toepassing) de vermelding:
- Bijzondere regeling – gebruikte goederen of
- Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of
- Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
17. Indien van toepassing:
- NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger
 

Eisen vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013 (facturen tot 100 euro incl. btw)

1. Factuurdatum
2. NAW-gegevens leverancier
3. Aard geleverde goederen of verrichte diensten
4. Het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.

Factuur, verkoopfactuur, eisen verkoopfactuur 2013, verkoopfactuur omzetbelasting