TERUG NAAR INDEX
Aftrek hypotheekrente 2013 (Bron: Belastingdienst)
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Jan 2013

Nieuwe regels aftrek hypotheekrente

Vanaf 2013 gelden nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente bij leningen die op of na 1 januari 2013 worden gesloten. 

Beperking aftrek hypotheekrente

Vanaf 1 januari 2013 moeten huiseigenaren nieuwe leningen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuiteir (maandelijkse een vast bedrag) aflossen. Pas dan heeft de huiseigenaar nog recht op hypotheekrenteaftrek.

Bij een aflossingsvrije lening vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek. Dit geldt ook als gelijktijdig wordt gespaard voor de (gedeeltelijke) aflossing na maximaal 30 jaar.

Infographic waarin de nieuwe fiscale behandeling van de eigen woning wordt weergegeven.

Uitzondering voor bestaande leningen

Voor bestaande leningen blijft de hypotheekrenteaftrek onveranderd. Dit geldt ook als iemand een hypotheek oversluit. Als een huiseigenaar een bestaande lening ophoogt (bijvoorbeeld voor verbouwing), dan gelden de nieuwe regels wel voor het extra bedrag dat hij bijleent.

Overige maatregelen aftrek hypotheekrente

Overige maatregelen voor de woningmarkt zijn onder meer:

  • Dubbele hypotheekrenteaftrek (voor een woning die te koop staat en de nieuwe woning) blijft mogelijk in 2013, maar de termijn wordt verlaagd van 3 naar 2 jaar.
  • Vanaf 1 januari 2013 komen gesloten kapitaalverzekeringen en spaarrekeningen voor de eigen woning niet meer in aanmerking voor de vrijstelling in box1.

Meer informatie vindt u in het Informatieblad Woningmarkt.