TERUG NAAR INDEX
Heeft u een goed gevoel bij uw administratie?
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Feb 2013De jaarrekening 2012 met aangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting moet binnenkort worden verzorgd.
Daarnaast is wellicht zinvol even erbij stil te staan of uw administratie voor dit jaar anders kan.

Dit is de reden dat wij ons administratiekantoor met diverse (softwarematige) tools, gericht op en gespecialiseerd in het Midden- en Kleinbedrijf even onder uw aandacht brengen.

Onze hoofdactiviteit is administratiekantoor. Grofweg kunt u hieronder verstaan administratieve dienstverlening, een maandelijkse overzicht van uw fiscale verplichtingen (loon-, omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting) , personeels- en salarisadministratie. Regelmatige leesbare overzichten van financiële ontwikkelingen van uw onderneming, jaarrekening en aangifte winstbelasting horen hier uiteraard ook bij. Een goed persoonlijk contact is daarnaast doorslaggevend voor een goede samenwerking.

Ons kantoor streeft naar regelmatige 'up to date' informatie over uw onderneming.

Daarom besteedt ons kantoor veel aandacht aan praktische tools voor uw administratie.

Op maat ingericht bieden wij iedere relatie van ons kantoor:

-       Gebruikersvriendelijke administratieve software voor uw verkopen, inkopen, kas en correspondentie (zonder extra kosten);

-       Een backup faciliteit voor computerbestanden;

-       De mogelijkheid van online factureren voor uw gehele offerte en factuurcyclus;

-       De mogelijkheid van online werkruimte voor uw gemak en een gegarandeerde gegevensuitwisseling tussen u en ons administratiekantoor.

 

Tenzij declaratie van licenties en uurdeclaratie uw uitdrukkelijke voorkeur heeft bieden wij normaliter onze tools en persoonlijke diensten als administratiekantoor tegen een vast maandelijks overeengekomen bedrag. Dit is duidelijk en voorkomt voor u onverwachte declaraties.

Graag maken wij met u een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

U kunt ons daarvoor bellen (079 - 360 27 11) of aangeven dat wij u moeten bellen door hier te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

JH Stoute


MijnBedrijfsPunt

www.MijnBedrijfs.nl

Engelandlaan 230

2711 DX ZOETERMEER

 

Telefoonnummer                                (079) 360 27 11

Faxnummer                                             (087) 784 84 34

Mail                                                              info.mijnbedrijfs.nl

KvK. Nr.                                                      27 2451760000

BTW nummer                                        NL 0622.79.117.B.01