TERUG NAAR INDEX
Vanaf 01 januari 2015 moet minimaal het wettelijk minimloon per bank worden uitbetaald.
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Aug 2014
Het salaris mag niet meer volledig contant uitbetaald worden. Op die manier kan ontduiking van het wettelijk minimumloon (WML) effectiever bestreden worden. Per 1 januari 2015 moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het WML giraal overgemaakt worden. Daarnaast mogen werkgevers geen verrekeningen met het wettelijk minimumloon meer toepassen. Het verrekenen van huisvesting of ziektekostenpremies met het minimumloon is een bekende constructie om de regels te omzeilen, maar wordt nu wettelijk ongedaan gemaakt.
Jaarverslag Inspectie SZW: gerichte aanpak op mogelijke overtreders wetten is succesvol


http://feeds.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/nieuws.rss