TERUG NAAR INDEX
(Thuis) zorg aanbieder op basis PGB budget?
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Feb 2015
 De recente wijzigingen (SVB/zorgkantoren) betekenen in de praktijk dat veelal een aanzienlijke vertraging in de ontvangst van de in rekening gebrachte bedragen ontstaat. 

Dit kan leiden tot aanzienlijke onverwachte krapte in uw liquiditeit.

De wijze van factureren, maar ook de daarachter liggende methodiek van factureren is hiervoor nog belangrijker geworden dan het al was.

Zo doet er goed aan op de factuur uw KvK en AGB nummer te vermelden.
Ook het vermelden van het BSN nummer en geboortedatum van uw cliënt heeft een positieve invloed op de 
behandelingstijd.

Vanaf € 50,-- (excl btw) kan ons online factuursysteem naar deze wensen worden ingericht, waarbij u de facturen ook digitaal kunt versturen (al dan niet met bijlagen per factuur).