TERUG NAAR INDEX
Vanaf 1 juli 2015
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Jun 2015
  • In arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of minder kan vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer worden overeengekomen.
  • Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden kan wel een proeftijd worden overeengekomen. Proeftijd van ten hoogste 1 maand is toegestaan als de overeenkomst is aangegaan voor korter dan 2 jaar. Proeftijd van twee maanden is toegestaan indien de overeenkomst is aangegaan voor 2 jaar of langer.
  • Wanneer de vaardigheden en verantwoordelijkheden gelijk blijven is een proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomsten verboden.
  • Alle afspraken in de arbeidsovereenkomst over een proeftijd die in strijd zijn met het bovenstaande zijn niet geldig (nietig).
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.