TERUG NAAR INDEX
Vanaf 1 juli 2015
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Jun 2015
De Staatssecretaris van Financiën heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de uitvoering van de maatregel één bankrekeningnummer toelicht.

Hierin staat dat vanaf 1 juli 2015, bedragen die u ontvangt als toeslag, teruggaaf inkomstenbelasting of teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet, alleen nog maar op een rekeningnummer worden gestort dat daadwerkelijk op uw naam staat.

Uitbetalingen waarvan de Belastingdienst niet kan vaststellen of de rekening de juiste tenaamstelling heeft, worden gestopt.

Voor mensen voor wie dit geldt heeft de belastingdienst een brief gestuurd.


Wat moet u doen om uw bankrekeningnummer te wjzigen?
(Bron: Belastingdienst)

Rekeningnummer doorgeven of wijzigen

Wij betalen bedragen uit op het rekeningnummer dat u aan ons doorgeeft. Uw toeslagen en de meeste belastingteruggaven betalen wij op 1 rekeningnummer. Dit rekeningnummer moet op uw naam staan. Dit mag ook een gezamenlijke rekening zijn.

Hoe geeft u het rekeningnummer door?

Geef uw rekeningnummer door:

Kunt u geen gebruikmaken van Mijn Belastingdienst of Mijn toeslagen? En woont u in Nederland? Geef uw rekeningnummer door:

Woont u niet in Nederland? En krijgt u een teruggaaf of een toeslag? Met een DigiD kunt u Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen gebruiken voor een rekeningnummer uit een land dat meedoet aan SEPA. Anders stuurt u een brief met het rekeningnummer.

Let op!

Ontvangt u nu een toeslag of teruggaaf en wilt u dat wij de uitbetaling op uw oude rekeningnummer direct stoppen? Bel dan de BelastingTelefoon.

Wij gebruiken het rekeningnummer dat u doorgeeft voor uw:

 • teruggaaf inkomstenbelasting
 • toeslagen
 • teruggaaf van de bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw).

U bent ondernemer

Geef een rekeningnummer voor de teruggaaf inkomstenbelasting, toeslagen en teruggaaf bijdrage Zvw door met Mijn Belastingdienst of Mijn toeslagen.

Digitaal formulier voor andere belastingen

Geeft u een rekeningnummer door voor teruggaven:

 • btw
 • loonheffingen
 • motorrijtuigenbelasting
 • overige belastingen (vennootschapsbelasting, eurovignet, verontreinigingsheffing rijkswateren)

Log in op het beveiligde deel van onze internetsite met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Vul het digitale formulier 'Opgaaf rekeningnummer ondernemers' in. Dit formulier staat onder 'Overige formulieren'.

Bent u buitenlands ondernemer? Gebruik dit formulier voor een IBAN uit landen die meedoen aan SEPA. Kunt u niet inloggen? Of hebt u geen rekeningnummer uit een SEPA-land? Stuur ons een brief met het rekeningnummer.

Bent u vrijgesteld voor de btw?

En u doet ook geen aangifte voor:

 • loonheffingen
 • vennootschapsbelasting

Gebruik het formulier Opgaaf rekeningnummer particulieren.

Wanneer is uw rekeningnummer verwerkt?

Binnen 15 werkdagen ontvangt u bericht:

 • dat wij uw rekeningnummer hebben verwerkt, of
 • dat wij nog meer informatie nodig hebben om uw rekeningnummer te verwerken

Wanneer geeft u een wijziging door?

Wijzigt uw rekeningnummer waarop wij uitbetalingen aan u doen? Dan moet u altijd zelf een wijziging aan ons doorgeven.

U bent van bank veranderd

Als u van bank verandert, wijzigt ook uw rekeningnummer. Voor uitbetalingen van ons aan u, moet u zelf het nieuwe rekeningnummer doorgeven. Voor uw incassobetalingen aan ons kunt u gebruikmaken van de overstapservice.

Uitzondering voor kinderopvangtoeslag

In sommige gevallen kunt u uw kinderopvangtoeslag direct laten overmaken naar de kinderopvanginstelling.