TERUG NAAR INDEX
2016: ZZP'r inhuren ? Neem actie voor 1 februari 2016
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Dec 2015

Overeenkomsten voorleggen

Een opdrachtgever die veel met zzp'ers werkt, wil op tijd weten of hij loonheffingen moet betalen. We beoordelen daarom overeenkomsten en publiceren deze overeenkomsten op onze internetsite. Alle gepubliceerde overeenkomsten vindt u bij: Algemene modelovereenkomsten voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten.

Wie kunnen overeenkomsten overleggen?

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen overeenkomsten aan ons voorleggen. Dit zijn dan overeenkomsten per brancheorganisatie, belangengroep of onderneming. Het hoeven geen nieuwe overeenkomsten te zijn; het mogen ook overeenkomsten zijn waar opdrachtgevers en opdrachtnemers nu al mee werken.

Ook opdrachtnemers kunnen een overeenkomst voorleggen. Dit heeft alleen zin als de opdrachtnemer deze overeenkomst bij al zijn opdrachtgevers (ook toekomstige) kan gebruiken. Anders kan hij beter gebruikmaken van de voorbeeldovereenkomsten per branche of beroepsgroep. Dit scheelt in de administratieve lasten van de opdrachtnemer. Daarnaast zegt de beoordeling alleen iets over de loonheffingen en niet over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Hoe kunt u overeenkomsten naar ons toesturen?

Wilt u een overeenkomst naar ons sturen? Mail het verzoek om beoordeling van een overeenkomst naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl. Dit geldt zowel voor overeenkomsten voor brancheorganisaties of belangengroepen, als voor individuele overeenkomsten. Is het verzoek compleet, dan proberen wij de overeenkomst binnen 6 weken te beoordelen. Ondernemingen die een klantcoördinator hebben, kunnen er ook voor kiezen om de overeenkomst aan hem voor te leggen.

Let op!

Het e-mailadres is alleen bedoeld om overeenkomsten voor te leggen en niet voor andere correspondentie.

Overeenkomsten voor 1 februari 2016 voorleggen

Overeenkomsten die u voor 1 februari 2016 aan ons voorlegt, zijn op 1 april 2016 beoordeeld, zodat u dan zekerheid hebt over de voorgenomen arbeidsrelatie. Voor overeenkomsten die later aan ons worden voorgelegd, kunnen wij deze garantie niet geven. Wacht dus niet tot 1 april met het voorleggen van overeenkomsten. Hoe eerder u een overeenkomst voorlegt, hoe meer tijd er is voor overleg en voor de implementatie.

Welke gegevens stuurt u mee?

Als u een overeenkomst naar ons stuurt om te beoordelen, moet u de volgende gegevens meesturen:

  • naam van de organisatie die de overeenkomst voorlegt
  • soort organisatie die de overeenkomst voorlegt, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair (zoals een accountant, administratiekantoor of belastingconsulent)
  • gegevens van de contactpersoon van de organisatie die de overeenkomst voorlegt: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN
  • of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld
  • een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken
  • wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert
  • of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen
  • welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden

U kunt deze gegevens in de overeenkomst of in de begeleidende e-mail vermelden.

Als voor de overeenkomst richtlijnen of algemene voorwaarden gelden, moet u deze meesturen.