TERUG NAAR INDEX
Het is bijna 2016
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Dec 2015

 

Elke ondernemer krijgt te maken met de gewijzigde regels. Hieronder een selectie.

Administratie

 • Papieren post Belastingdienst verdwijnt stapsgewijs.
 • Vereenvoudiging jaarrekeningenrecht mkb (per 1 november 2015). Het jaarrekeningenrecht is aangepast aan de Europese richtlijn jaarrekening. Er gelden nieuwe grensbedragen.
 • Werken vanuit bijstand verspreid over langere periode. Als een zzp’er in de bijstand raakt en deels betaald werk blijft verrichten, dan wordt een deel van uw inkomsten niet verrekend met de bijstandsuitkering.
 • Invoering Centraal aandeelhoudersregister. Er komt een centraal aandeelhoudersregister. In dit register staat informatie over de aandeelhouders van bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s.
 • De jaarrekening kan straks alleen via SBR (Standard Business Reporting) of online service gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel.

Belastingzaken

 • Zware bedrijfswagen fiscaal belast als personenauto. Een pick-up truck of bestelwagen met dubbele cabine en een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kilo wordt straks niet meer gezien als vrachtauto.
 • Verhuurderheffing gaat omhoog van 0,449% naar 0,491% van de waarde van de huurwoningen.
 • Lagere belastingen (semi-)elektrische auto. In het tussenjaar 2016 verandert de autobelasting. Volledig elektrische auto’s worden vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Ook de bijtelling wijzigt.
 • Opgaaf ICP per maand bij meer dan € 50.000 aan intracommunautaire leveringen in een kwartaal (Belastingdienst).

Personeel en beroepseisen

 • AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 6 maanden.
 • Minimumloon gaat omhoog.
 • In dienst nemen AOW’er wordt aantrekkelijker doordat het loon bij ziekte nog maar 6 weken doorbetaald moet worden. Ook zijn er minder re-integratieverplichtingen en wordt de mogelijkheid voor tijdelijke contracten verruimd.
 • De Werkloosheidsuitkering (WW) is op een aantal punten veranderd. Zo mag de werkloze het 1e half jaar zoeken naar werk op zijn eigen niveau. Daarna wordt alle arbeid passend.
 • Meer mogelijkheden voor flexibel werken. Werknemers mogen straks vragen om naast de contractuele arbeidsduur ook werktijden en arbeidsplaats aan te passen (bijvoorbeeld om te kunnen telewerken).
 • Invoering algemeen pensioenfonds. Het pensioen hoeft straks niet meer ondergebracht te worden in een vast beroeps-, bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds. Er komt een mogelijkheid voor een algemeen pensioenfonds.
 • Maatregelen om schijnconstructies van werkgevers te voorkomen. Zo is de ketenaansprakelijkheid voor betaling van loon uitgebreid en mag het salaris niet meer volledig contant uit betaald worden.
 • Bescherming pensioenopbouw, voortzetting vrijwillige deelname. Het pensioenvermogen in een pensioenfonds of lijfrente hoeft niet eerst aangesproken te worden bij de aanvraag van een bijstandsuitkering.
 • Loonkostensubsidie en premiekorting combineren. Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak die niet zelfstandig het minimumloon verdienen kunnen straks loonkostensubsidie krijgen en premiekorting toepassen.