TERUG NAAR INDEX
Rekenrente belastingdienst
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Apr 2016

 

Zoals ongetwijfeld bekend is de uiterlijke datum voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting gesteld op 01 mei. De rekenregels voor de rekenrente van 4%, ook wel belastingrente genoemd zijn niet gewijzigd.
Hierover bestaat momenteel veel ophef, waarvan de uitkomst nog even zal moeten worden afgewacht.

Anderzijds geldt dat dit gegeven als het goed kan worden gerelativeerd.
Los van het feit of het vaste percentage van 4% momenteel wel reëel is, wordt rente uiteindelijk berekend
over het nog te betalen (of te vorderen) bedrag, Het is daarom belangrijker ervoor te zorgen dat een eerdere voorlopige aanslag (denk nu bijvoorbeeld aan uw voorlopige aanslag 2016) niet teveel afwijkt.
Wanneer om welke reden dan ook de aanslag na 01 juli wordt opgelegd wordt over eventueel verschil de rente berekend over de periode datering aanslag tot terugrekend 01 juli.

Dat er ophef ontstaat over het gegeven dat de belastingdienst niet kan garanderen dat aangiften tussen 4 april en 1 mei voor 01 juli tot een aanslag leiden is op zich terecht, maar u doet er goed aan een en ander op zijn werkelijke waarde in te schatten.

Volledigheidshalve hebben wij onderstaand de berekeningswijzen die de belastingdienst hanteerd hieronder voor u opgenomen (bron: site belastingdienst). Hierbij benadrukken wij nogmaals dat het tijdig zo goed mogelijk inschatten van uw fiscale verplichting(en), hierbij met name doelend op de vooropige aanslag voor ondernemers, relevant is. Heeft u voor uzelf twijfels willen wij u hierbij uiteraard van harte behulpzaam zijn.


Doet u aangifte vóór 5 april?

Doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan betaalt u geen belastingrente als u aangifte doet vóór 5 april volgend op het jaar waarover u belastingaangifte doet. Alleen als wij afwijken van uw aangifte kan het zijn dat u dan toch belastingrente moet betalen.

Bent u ondernemer en werkt u met een gebroken boekjaar? Bij een gebroken boekjaar moet u aangifte doen binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar.

Doet u later aangifte of moeten wij afwijken van de aangifte?

U betaalt rente als wij de aanslag opleggen na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

De belastingrente berekenen we over een periode van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag. 

Doen wij er langer over dan 3 maanden om een aanslag op te leggen? En wijken wij niet af van uw aangifte? Dan beperken wij de periode waarover wij rente berekenen tot 19 weken: 3 maanden om een aanslag op te leggen, en 6 weken voor de betaaltermijn van die aanslag.

Bent u ondernemer? Bij een gebroken boekjaar berekenen wij rente vanaf de 7e maand na het boekjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Navorderingsaanslag

Hebt u al een definitieve aanslag ontvangen? En zien wij nieuwe feiten waardoor wij de aanslag moeten wijzigen? Dan krijgt u een navorderingsaanslag. Bij zo'n aanslag loopt de berekeningsperiode van 1 juli na het aangiftejaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Voorbeelden belastingrente

Voorbeeld 1

U doet aangifte vóór 5 april en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen
U hebt op 31 maart 2016 aangifte gedaan over 2015. U krijgt een aanslag voor een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 1 december 2016. Voor deze aanslag hebben wij de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen overgenomen.

U betaalt geen belastingrente
U hoeft geen belastingrente te betalen, want:

  • U hebt vóór 5 april 2016 aangifte gedaan.
  • Wij hebben de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overgenomen.

Voorbeeld 2

U doet aangifte na 5 april en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen
U doet op 8 april 2016 aangifte over 2015. U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 1 december 2016. Voor deze aanslag nemen wij de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen over.

U betaalt belastingrente
U betaalt belastingrente over het bedrag van de aanslag, want u hebt de aangifte na 5 april ingediend. 

Hoe wordt de periode vastgesteld?
Wij berekenen rente vanaf 1 juli na het aangiftejaar. Als wij de gegevens uit uw aangifte overnemen, beperken wij de periode waarover wij rente berekenen tot 19 weken na ontvangst van uw aangifte. Dat is hier het geval. Daarom berekenen wij belastingrente over de periode van 1 juli 2016 tot en met 15 augustus 2016.

Hoeveel betaalt u?
Stel, u hebt een te betalen aanslag van € 250. Wij rekenen rente van 1 juli 2016 tot en met 15 augustus 2016. Dat is 1 maand en 15 dagen, bij elkaar 45 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).

U betaalt aan rente:
45/360 x 4% x € 250 = € 1.
(Wij ronden de uitkomst van de rekensom af naar beneden op hele euro's.)

Voorbeeld 3

U doet aangifte vóór 5 april en wij wijken af van uw gegevens
U doet op 31 maart 2016 aangifte over 2015. Wij verbeteren het inkomen uit uw aangifte. Dat doen wij overigens alleen nadat wij u daarover geïnformeerd hebben. Met dit nieuwe inkomen krijgt u een aanslag met een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 9 december 2016.

U betaalt belastingrente
U betaalt belastingrente over het bedrag van de aanslag, omdat wij moeten afwijken van de gegevens uit uw aangifte.

Hoe wordt de periode vastgesteld?
Wij berekenen rente vanaf 1 juli na het aangiftejaar. Wij moeten afwijken van uw aangifte. Daardoor eindigt de periode niet 19 weken na uw aangifte, maar 6 weken na de datum op uw aanslag. Wij berekenen belastingrente over de periode van 1 juli 2016 tot en met 20 januari 2017.

Hoeveel betaalt u?
Stel, u hebt een te betalen aanslag van € 2.500. Wij rekenen rente van 1 juli 2016 tot en met 20 januari 2017. Dat zijn 6 maanden en 20 dagen, bij elkaar 200 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).

U betaalt aan rente:
200/360 x 4% x € 2.500 = € 55
(Wij ronden de uitkomst van de rekensom af naar beneden op hele euro's.)