TERUG NAAR INDEX
Fiscaal partner ?
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Feb 2012


Voor uw aangifte inkomstenbelasting kan het van belang zijn te weten of u wel of niet als fiscaal partner
voor de belastingheffing wordt aangemerkt. 

Voor uw gemak de (on) mogelijkheden op een rij.Persoonlijke situatie in 2011

Wel/geen fiscale partners

Getrouwd

 

U bent getrouwd

U bent fiscale partners

U bent geregistreerd partner

U bent fiscale partners

Gescheiden

 

U leeft duurzaam gescheiden, maar u hebt nog geen verzoek tot scheiding ingediend

U bent fiscale partners

U bent nog niet gescheiden, maar u hebt een verzoek tot scheiding ingediend, en u staat op hetzelfde adres ingeschreven als uw echtgenoot

U bent fiscale partners

U hebt een verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend, maar u staat op hetzelfde adres ingeschreven als uw echtgenoot

U bent fiscale partners

U bent gescheiden in 2011, maar u staat heel 2011 op hetzelfde adres ingeschreven als uw ex-echtgenoot

U bent fiscale partners

U bent nog niet gescheiden, maar u hebt een verzoek tot scheiding ingediend, en u staat op een ander adres ingeschreven als uw echtgenoot

U bent geen fiscale partners

U hebt een verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend, en u staat op een ander adres ingeschreven als uw echtgenoot

U bent geen fiscale partners

U bent gescheiden in 2011, en u staat heel 2011 op een ander adres ingeschreven als uw ex-echtgenoot

U bent geen fiscale partners vanaf het moment dat u een verzoek tot scheiding hebt ingediend

Ongetrouwd samenwonen

 

U staat op hetzelfde adres ingeschreven, bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract

U bent fiscale partners

U staat op hetzelfde adres ingeschreven en hebt samen een kind

U bent fiscale partners

U staat op hetzelfde adres ingeschreven en u of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend

U bent fiscale partners

U staat op hetzelfde adres ingeschreven en bent samen eigenaar van een eigen woning

U bent fiscale partners

U staat op hetzelfde adres ingeschreven en u bent aangemerkt als pensioenpartner van de ander

U bent fiscale partners

U staat op hetzelfde adres ingeschreven en hebt samen een samenlevingscontract dat u niet bij de notaris hebt afgesloten. Verder hebt u samen geen kind, hebt ugeen kind van de ander erkend, hebt u samen geen eigen woning en bent u niet als pensioenpartner bij de ander aangemeld. U bent geen fiscale partners