TERUG NAAR INDEX
Inkomstenbelasting ondernemers
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Feb 2012


Het juist verwerken en elektronisch indienen van de aangifte geeft vaak problemen.

Voor u als ondernemer is de eerste vraag of u de jaarrekening op tijd af zult hebben.

Wij bieden u de mogelijkheid met een "paar vragen vooraf" het juiste formulier voor u te selecteren.
Is de jaarrekening klaar? Dan kan de aangifte worden gemaakt.
Als u de jaarrekening niet voor 15 maart klaar heeft, is het verstandig tijdig uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting aan te vragen.

Met het geselecteerde formulier kunt u de aangifte of uitstelverzoek weer "op papier" voorbereiden en vervolgens
met gevraagde bijlagen via mail, fax of post naar ons sturen.

Wij zullen de gegevens controleren en de aangifte verzorgen.

Onder "aangifte" wordt verstaan een gecombineerde behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting,
en de mogelijke toeslagen.

De hieraan verbonden kosten zijn vooraf duidelijk en u hoeft pas te betalen nadat de werkzaamheden zijn gedaan.

Klik hier voor de informatie