Salariswijzigingen 01 januari 2013
Dec 2012
Nieuw (boek) jaar. Misschien een geschikt tijdstip voor u een gebruikersvriendelijk en professioneel factuurprogramma voor 2013.
Dec 2012
De factuureisen voor 2013 voor alle zekerheid nog even toegelicht.
Dec 2012
Wettelijk minimum loon 2013
Dec 2012
Bent u wel echt zelfstandig ZZP-er? Interessant voor opdrachtgever en ZZP-er.
Dec 2012
December: Cadeau-maand. Gratis download op uw computer voor uw kasboek.
Dec 2012
Leent u wel eens personeel uit of in?
Dec 2012
Eisen aan uw verkoopfactuur in 2013
Dec 2012
ZZP-ers. Let op.
Nov 2012
Bedragen en percentages 2013
Nov 2012
Mijnbedrijfs.nl verder geoptimaliseerd voor mobiele telefoon.
Nov 2012
Werkgevers betalen eerste 6 maanden WW-uitkering. Deze wijziging is vervallen.
Nov 2012
Vrije ruimte werkkostenregeling gaat omhoog (Bron: antwoord voor bedrijven)
Nov 2012
Verbod op zondagopenstelling winkels wordt afgeschaft (Bron: antwoord voor bedrijven)
Nov 2012
Tarief assurantiebelasting omhoog naar 21% (Bron: antwoord voor bedrijven)
Nov 2012
Soepeler uitstel van betaling openstaande belastingaanslag (Bron: antwoord voor bedrijven)
Nov 2012
Mobiliteitsbonus voor werkgevers
Nov 2012
Heffingsrente wordt belastingrente (Bron: antwoord voor bedrijven)
Nov 2012
Bedrag microkrediet gaat omhoog (Bron: antwoord voor bedrijven)
Nov 2012
Belastingvrije reiskostenvergoeding wordt niet afgeschaft
Nov 2012
Accijnzen op diesel en LPG gaan omhoog (Bron: Antwoord voor bedrijven)
Nov 2012
Accijnzen op alcohol en tabak gaan omhoog (Bron: Antwoord voor bedrijven)
Nov 2012
Ontslagvergoeding gaat omlaag (Bron: antwoord voor bedrijven)
Nov 2012
Wat wordt mijn AOW-leeftijd ?
Nov 2012
Assurantiebelasting
Nov 2012
Bladzijde(n) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12