Arbeidsrecht en eventueel van toepassing zijn CAO's zijn aan veranderingen onderhevig.
- Wat zijn de laatse (on)mogelijkheden
- Moet ik met een CAO rekening houden?
- Hoe moet mijn arbeidsovereenkomst eruit zien?
- Wat moet wel en niet op schrift?
- Wanneer is werknemer (-neemster) in vaste dienst?

Zomaar wat aandachtspunten waar bij stil gestaan moet worden.

Meer informatie, vraag of suggestie ?
           

Vaak worden deze zaken intern verzorgd.

Geen probleem, maar als u dit wenst kunnen wij u hierbij ondersteunen.
(Concept) Arbeidsovereenkomsten kunnen wij u aanleveren, op diverse wijzen kunnen wij u ondersteunen voor een goede verlofregistratie en zomeer.

Belangrijke data, zoals bijvoorbeeld een einddatum van een contract voor bepaalde tijd kunnen wij u memoreren via ons overzicht

preferente betalingsverplichtingen



Meer informatie, vraag of suggestie?
           

Een goede archivering van het personeelsdossier is uiteraard belangrijk.
Indien gewenst kunnen deze dossier voor u als werkgever volledig worden gedigitaliseerd.

Een personeelsdossier per werknemer, bijvoorbeeld met kopie loonstroken, behoort ook tot de mogelijkheden. Alle loonstroken, jaaropgaven en dergelijke hierdoor altijd beschikbaar voor uw personeelsleden.

Meer informatie, vraag of suggestie?
           

Wanneer u personeel nodig heeft is dit goede zaak. Het betekent dat uw zaken goed gaan. Wel is belangrijk hoe u dit gaat realiseren. Kiest u voor ZZP? Kiest u voor personeel op uw loonlijst? Welk contract is het beste.

Hieronder een aantal handige tools om meer te weten over ....

Adminisratiekantoor MijnBedrijfsPunt. Uw boekhouder in Zoetermeer Fact sheets over arbeidsrelaties en ontslag
Adminisratiekantoor MijnBedrijfsPunt. Uw boekhouder in Zoetermeer Vaste contracten
Adminisratiekantoor MijnBedrijfsPunt. Uw boekhouder in Zoetermeer Tijdelijk werk en oproepkrachten
Adminisratiekantoor MijnBedrijfsPunt. Uw boekhouder in Zoetermeer Contractcheck (tijdelijke contracten)
Adminisratiekantoor MijnBedrijfsPunt. Uw boekhouder in Zoetermeer Vraag en antwoord over ontslag
Adminisratiekantoor MijnBedrijfsPunt. Uw boekhouder in Zoetermeer De werkkostenregeling

Zoals u ziet zijn er vele zaken waar u rekening moet houden om vervelende verrassingen te voorkomen. Daarom ons advies om te onthouden: Personeel is meer dan een loonstrook alleen. Wij geven u graag en oprecht advies.

Meer informatie, vraag of suggestie?
           

Zeker bij personeel is het goed serieus aandacht te besteden aan de zogenaamde AVG-regelgeving (Algemene verordening gegevensbescherming ingaande 25 mei 2018). Als u dit goed verzorgd heef kunt u met negatieve publiciteit of hoge boetes te maken krijgen.

 KLIK HIER VOOR PDF - VERSIE




Meer informatie, vraag of suggestie?
           

Kosten personeels-/salarisadministratie

Jaarlijks vaste kosten:

 • Activering salarispakket: 50,-- (per jaar)
 • (Optie): Volgen CAO loonontwikkelingen: 50,-- (per jaar)
 • (Optie): Digitaal werkgeversdossier (volledig archief): 55,-- per jaar
 • (Optie): Digitaal salarisdossier werknemers: gratis in combinatie met werkgeversdossier
 • Kosten per maand (op basis aantal mutaties):

 • Aanmaakkosten per personeelslid (eenmalig): 12,50
 • Per loonstrook: 7,50
 • Verzorgen (concept) arbeidsovereenkomsten: In overleg
 • Betalingsoverzicht per maand (salaris, loonheffing e.d.): gratis
 • Korting: 10-15 personeelsleden: (-/- 15%); meer dan 15: (-/- 20%)

  Minimum jaarbedrag: 175,-- excl. btw.



 • Meer informatie of offerte?
             

  De mutaties kunt op diverse manieren aanleveren voor verdere bewerkingen.
  Dit kan op papier, per mail, per mobiel of onze cloud. Kortom, op een wijze die u het prettigst vindt. Nieuw personeel bij voorkeur op papier om redenen die wij u graag toelichten. Mutaties op papier of digitaal. Wij kunnen u diverse tools hiervoor aanleveren.

 •   Formulier aanmelden nieuw personeel (Klik hier om te downloaden)

 • Formulier gegevens nieuw personeel Formulier gegevens nieuw personeel

  Meer informatie, vraag of suggestie?
             

  De salarisberekeningen, aangifte loonheffing, data uitwisseling met pensioenfonds kunnen wij voor u verzorgen.
  Controle op naleving wettelijk minimum-loon hierbij inbegrepen.

  Voorbeeld salarisstrook

  loonstrook salarisstrook

  Meer informatie, vraag of suggestie?
             

  Salaris en fiscale aangelegenheden zijn zogenaamde preferente verplichtingen. Vreemd genoeg zijn deze belangrijkste betalingsverplichtingen juist die waarvan u geen factuur heeft.

  De berekening, het tijdig indienen en betalen van deze fiscale verplichtingen moet u zelf verzorgen.

  Deze berekeningen kunnen wij voor u verzorgen, waarover wij u inforemeren met een overzicht preferente verplichtingen, waardoor u:

  - De loonstroken met een betalingsoverzicht ontvangt;
  - De zekerheid heeft dat de aangifen tijdig naar de belastingdienst is verzonden;
  - U de te betalen bedragen voor de vervaldatum kunt betalen;
  - Er inzicht is op uw fiscale verplichtingen.

  Verplichtingen over netto salarissen, Loon-, omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting worden hier nl. alle opgenomen. Inclusief informatie over "aanslagen die worden beoordeeld".

  Alle berekeningen worden bewaard en kunt u altijd online benaderen via "Mijn Loon Dossier". Dit kost u niets extra's. (Zie onder Logins)

  Een voorbeeld

  preferente betalingsverplichtingen


  Het intakeformulier, de arbeidsovereenkomst(en), de CAO, de loonstroken en jaaropgaven zijn belangrijke zaken die u goed moet bewaren. Vergeet hierbij niet uw privacy verplichtingen (AVG)!

  Desgewenst kunnen wij deze zaken veilig voor u in digitale vorm bewaren.

  Uiteraard zijn deze gegevens altijd beschikbaar voor u, waarbij u bepaald welke wijze uw voorkeur heeft (of een combinatie hiervan)

  - Ieder maand ontvangt u de loonstroken met het betalingsoverzicht 'preferente verplichtingen' van de maand (salaris en fiscale verplichtingen);
  - Al dan niet vergezeld van een betaalbestand die u kunt inlezen in telebankieren;
 • Deze gegevens zijn altijd beschikbaar in uw digitale dossier bij "MBP Cloud" ;
 • Via 'Mijn Loon Dossier voor u als werkgever maar ook voor uw personeel ;
 • Wanneer u of uw medewerkers er de voorkeur aan geven de overzichten per email te ontvangen is dit uiteraard mogelijk, maar wij adviseren u in het kader van de AVG-regelgeving hiervan toestemming te hebben ontvangen van uw medewerkers.

  Als voorbeeld het maandelijks betalingsoverzicht preferente verplichtingen.

  preferente betalingsverplichtingen


  Kosten personeels-/salarisadministratie

  Jaarlijks vaste kosten:

 • Activering salarispakket: 50,-- (per jaar)
 • (Optie): Volgen CAO loonontwikkelingen: 50,-- (per jaar)
 • (Optie): Digitaal werkgeversdossier (volledig archief): 55,-- per jaar
 • (Optie): Digitaal salarisdossier werknemers: gratis in combinatie met werkgeversdossier
 • Kosten per maand (op basis aantal mutaties):

 • Aanmaakkosten per personeelslid (eenmalig): 12,50
 • Per loonstrook: 7,50
 • Verzorgen (concept) arbeidsovereenkomsten: In overleg
 • Betalingsoverzicht per maand (salaris, loonheffing e.d.): gratis
 • Korting: 10-15 personeelsleden: (-/- 15%); meer dan 15: (-/- 20%)

  Minimum jaarbedrag: 175,-- excl. btw.



 • Meer informatie of offerte?
             

  Wanneer u voor het eerst werknemers gaat aannemen moet u een loonbelastingnummer aanvragen.
  Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.

 •   Of gebruik dit formulier om uzelf als werkgever aan te melden bij de belastingdienst
 • Wanneer u iemand in dienst neemt moet u erop letten de juiste arbeidsovereenkomst op te maen en salarisberekeningen op de correcte manier te verzorgen.
  Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.
  Wat wij vragen is bij het aannemen van nieuwe personeelsleden het onderstaande formulier in te (laten) vullen en naar ons te sturen. Op basis hiervan zullen wij u verder helpen.
 •    Download Nederlandse versie formulier (opent in nieuw venster)
 • Nieuw Personeel

  Nieuw Personeel

 •   Download English version in new tab
 • Nieuw Personeel

  Nieuw Personeel

  De zogenaamde loonbelastingverklaring is vormvrij. Bij nieuw personeel is deze vraag opgenomen in het formulier.
  Bij wijzigingen, of wanneer u hier of uw werknemer hier prijs op stelt, kan het door de belastingdienst uitgegeven formulier uiteraard ook worden gebruikt.

 •   Download (PDF) in nieuw venster

 • Loonbelastingverklaring

  Wanneer u personeel in dienst heeft dient u minimaal het wettelijk minimumloon te verlonen.
  Is een CAO van toepassing? Dan moet u de CAO loontabellen toepassen.
  Wat mag en kan ik wel of niet netto vergoeden?
  Zomaar wat aandachtspunten waar u rekening mee moet houden. Wij adviseren u graag bij deze vragen.

  Informatie over het wettelijk minimumloon:
 •   Het wettelijk minimumloon (2017)
 •   Is er een CAO van toepassing?