Uw administratie hoeft niet ingewikkeld te zijn.
Gratis, zonder verplichtingen of "adders onder het gras" mag u dit programma downloaden en gebruiken.

Een hulpmiddel voor uw dagelijkse administratieve taken. Zonder dat u voor uw gevoel uw boekhouding bijwerkt, doet u dit toch wanneer u:
- een verkoopfactuur maakt;
- het kasboek bijwerkt;
- Te betalen facturen registreert. U kunt deze direct digitaal invoegen;
- Brieven maakt. Geen kopie nodig. Het systeem bewaart het voor u.

Combineer deze taken met de cloud en administratieve diensten en wij kunnen voor u:
- de gegevens verbijzonderen en voor u controleren;
- aanvullen met bankgegevens;
- overzichten maken en adviseren indien nodig;
- aangifte omzetbelasting verzorgen en indienen;
- gecombineerd salaris, loonbelasting, winstbelasting u maandelijks inforemeren over uw preferente verplichtingen;
- waardoor u een fiscale en liquide planning realiseert.


Meer informatie, vraag of kennismaking? Bel ons (079-360 27 11) of stuur bericht:
           Beveiligde toegang

Login boekhoudprogramma

Uw vertrouwelijke administratie ondermeer beveiligd met toegangskode's.

Hoofdmenu

Boekhoudprogramma

Reminder plaatsen? Factuur maken? Brief maken? Betalingsoverzicht? Maak hier uw keuze.

Verkoopfactuur

Factureren

Eenvoudig uw verkoopfactuur maken. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Betalingsverplichtingen

Registeren betalingsverplichtingen

Inkoopfactuur ontvangen? Registreer deze betalingsverplichting voor u en uw boekhouder.

Kasboek

Kasboek

Makkelijk en verantwoord uw kasboek bijhouden.

Correspondentie

Correspondentie

Eenvoudig brieven maken zonder zorgen over kopie of archivering.

Overzichten

Administratieve overzichten

Practische overzichten voorhanden. Snel inzicht in de stand van zaken.

Voor boekhouders volledige module beschikbaar.

Waarom installeren in drie stappen?


Wij zijn geen voorstander van volledig online werken. Uw gegevens staan dan op 'andermans server' en uw hele beveiliding bestaat uiteindelijk maar uit één beveiliging, namelijk één password. Bewust kiezen wij daarom voor installeren van het programma op uw computer en het database bestand op de Cloud. Hierdoor realiseren wij drie beveiligingslagen, dat uw gegevens ook op uw computer staan en u door kunt werken wanneer uw internet verbinding uitvalt.

FEATURES

Geboren uit onze know how en vele gebruikerservaringen hebben wij mix gerealiseerd die de nadelen van online boekhouden grotendeels wegneemt.
Wij maken gebruik van een eigen cloud faciliteit waarmee we .....

  ..... u een waarborg geven op gegevensbehoud
Onze cloud faciliteit "presenteert zich" op uw computer als extra harde schijf. Gegevens op de cloud (in feite schijfruimte op het web) staan dus ook op uw computer. U werkt niet online, maar gegevens worden gesynchroniseerd. Dit betekent dat u kunt doorwerken wanneer bijvoorbeeld internet (tijdelijk) uitvalt. Ook heeft u de gegevens alijd voorhanden wanneer onze server zou uitvallen of er een andere reden bestaat dat de cloud server niet functioneert. Het zijn uiteindelijk uw gegevens en niet de onze.

  ..... een extra beveiliging van uw data realiseren
Het volwaardig boekhoudprogramma is eenvoudig op uw computer te installeren. De data worden gekoppeld aan de cloud. Deze cloud-faciliteit kent een volwaardig beveiligingsniveau. Daarnaast kent deze database een onzichtbaar extra beveiligingslaag. Zelfs bij spyware kunnen hackers deze toegangskode niet herleiden. Ofwel een extra beveiliging van uw data. En in het ergste geval zouden slecht reeks aan tekens zichtbaar worden.

  ..... extra opties kunnen bieden
Deze manier van werken biedt vele mogelijkheden voor extra opties. Denk aan personeelsdossiers, bewaren van belangrijke overeenkomsten, het eenvoudig maar extra beveiligd doorsturen van gegevens of documenten via de cloud-opties, ongeacht de grootte van het bestand.

  ..... bewust kiezen voor Ms Access
Hoe vreemd het wellicht klinkt, microsoft access is niet het meest geschikt voor online toepassingen. U zult dit dan ook weinig tegenkomen. Voor ons des te meer reden juist voor dit pakket te kiezen omdat:
a - Hackers hier niet in eerste instantie naar op zoek zijn;
b - Wij van het grootste voordeel van ms-access gebruik kunnen maken, namelijk relatief eenvoudig aanpassingen naar uw wensen, ofwel maatwerk te realiseren.

  ..... toch en met vele onverwachte extra mogelijkheden online met u kunnen samenwerken.

  ..... je met ons systeem geen boekhouder hoeft te zijn, en in het totaalplaatje, inclusief jaarrekening en winstaangifte u echt uw best moet doen goedkoper uit te komen.
Wij zijn geen softwareleverancier, maar verzorgen softwarmatig maatwerk voor onze relaties.
Daardoor kan het zijn dat de beveiliging in uw windows versie waarschuwt ons niet als (software)leverancier te kennen.
U hoeft hiervoor niet bang te zijn. Onze tools zijn zeker niet schadelijk voor uw computer.
Volg onderstaande stappen als u deze waarschuwing bij het downloaden te zien krijgt (klikken bij rode pijl):Het progamma maakt gebruik van het database programma: Microsoft access.

Heeft u een licentie van Microsoft Access? Mooi, dan hoeft u niets te doen.

Heeft u Acces niet in uw Office-pakket? Geen nood, met onderstaande officiële runtime versies (gatis) werkt het programma goed.
Kies versie 2007 of een andere versie die past bij uw Microsoft Office versie.

  Microsoft Access Runtime 2016
   (Neem contact met ons op als u Office 2016 voor ca 75 euro wilt aanschaffen)

  Microsoft Access Runtime 2013    (Wordt niet langer ondersteund)
  Microsoft Access Runtime 2010    (Niet aanbevolen. Bevat Bugs en wordt niet ondersteund)
  Microsoft Access Runtime 2007    (Wordt niet langer ondersteund)


Meer informatie gewenst? Bel ons (079-360 27 11) of stuur bericht:
           

   Ondernemersvraag

Klik hier om naar onze website gaan.